123
Алсын хараа
Монгол газрын шимийг дэлхийн сонголтонд бид хүргэнэ.
123
Эрхэм зорилго
Чанарыг эрхэмлэсэн эрүүл, аюулгүй үйлдвэрлэл бидний нэн тэргүүний зорилго юм.
123
Үнэт зүйлс
Монгол орны онгон зэрлэг байгаль эх, монгол зон олон